Zpět
25.08.2017 / Inspiration / Deset tipů, jak si správně vybrat vozík

Deset tipů, jak si správně vybrat vozík

Deset tipů, jak si správně vybrat vozík

Každý člověk je jiný a jiné nároky na technické vybavení klade i každé postižení.

Zdravotní handicap ve formě pohybového postižení s sebou přináší absolutní závislost na technickém vybavení a každá drobnost může znamenat obrovský rozdíl v kvalitě života lidí na vozíku. Každý člověk je jiný a jiné nároky na technické vybavení klade i každé postižení. Všechny tyto aspekty je třeba zvážit již při základním výběru typu zdravotního prostředku. Na trhu existuje široké portfolio produktů a příslušenství. Každý produkt je jiný a nabízí jiné možnosti. Toto jsou některá základní pravidla pro výběr a nastavení vozíku a příslušenství:
 

  1. Úhel sedu v prostoru a jeho vliv na stabilitu sedu - Správné nastavení úhlu sedu vozíku v prostoru je rozhodujícím faktorem pro zajištění optimální stability sedu. Úhel sedu také ovlivňuje zorné pole uživatele a jeho přístup k hnacím kolům mechanického vozíku. Již jeden stupeň může být rozhodující. Pro uživatele, kteří nejsou díky svému postižení schopni samostatného přesunu váhy, je velmi důležité vybavit vozík úhlově plynule nastavitelným sedacím systémem, který uživateli dokáže zajistit plynulý přechod do úlevové polohy v průběhu běžného používání.

  2. Úhel mezi lýtkovou a stehenní částí dolních končetin a jeho vliv na kvalitu sedu - Úhel mezi stehenní a lýtkovou částí dolních končetin hraje důležitou roli při zajištění optimální stability sedu. Zejména u spastických osob nebo osob se sníženou svalovou tolerancí je třeba tento faktor zohlednit již při výběru správného typu vozíku. ​Větší než 90° – Je-li úhel větší než tolerance daná rozsahem pohybů zadních stehenních svalů, můžou tyto svaly vysouvat pánev vpřed a způsobovat podkluzování uživatele po sedacím polštáři. Menší než 90° – Je-li úhel větší než tolerance daná rozsahem pohybů čtyřhlavého stehenního svalu, může být pánev vysunuta do předního náklonu s následnou kompenzační hyperextenzí trupu a způsobit nerovnováhu sedu.
  3. Úhel mezi sedačkou a zádovou opěrkou a jeho vliv na stabilitu sedu - Úhel mezi sedačkou a zádovou opěrkou hraje důležitou roli při zajištění optimální stability sedu. Větší úhel než 90° pánev rotuje směrem dozadu, trup se dostává do kyfotické pozice a kyčle podkluzují / posouvají se kupředu. Těžiště vozíku je přesunuto vzad a vozík se stává méně stabilním a je náchylnější pro převrácení vzad – uživatel může klouzat po sedacím polštáři vpřed. Menší úhel než 90° je-li úhel menší než tolerance daná rozsahem flexe v kyčli – pánev je rotována směrem dozadu a kyčle podkluzují vpřed nebo je pánev rotována dopředu a vzniká nestabilita trupu.
  4. Úhel mezi chodidlem a lýtkem a jeho vliv na komfort a stabilitu sedu - Úhel chodidla vůči lýtku je definovaný nastavením úhlu stupátka vozíku. Větší úhel než 90° snižuje zatížení a stabilitu chodidla. Chodidlo sklouzává ze stupačky a snižuje tak celkovou stabilitu sedu. Menší úhel než 90° zvyšuje zatížení a stabilitu chodidla, ale může vést k nadměrnému protažení Achillových šlach DK. U osob se sníženou svalovou tolerancí může vést ke zvýšení spasticity dolních končetin a snížení kvality a tolerance sedu.
  5. PLO (pelvic load area) – prostor pro pánev a jeho vliv na kvalitu sedu. Příliš široký prostor pro pánev PLO (pelvic load area) neboli prostor pro pánev u sedacího polštáře definuje výslednou úroveň ochrany proti kožním defektům a stabilitu sedu. Hloubka PLO musí dovolit dostatečné zanoření sedacích hrbolů do hydrokoloidní nebo vzduchové vrstvy. Zároveň musí dostatečně podporovat a chránit trochantery. Příliš široká PLO způsobuje boční nestabilitu sedu.
  6. PLO (pelvic load area) – hloubka prostoru pro pánev a její vliv na kvalitu sedu. Správná pozice pánve definuje výslednou stabilitu trupu a celkovou stabilitu sedu. Prostor pro pánev musí svým tvarem a velikostí uživateli umožnit aktivní změnu pozice sedu a zároveň musí chránit uživatele proti nechtěnému podklouzávání do nesprávné pozice. Příliš dlouhá PLO nedostatečně podporuje pánev, uživatel může v sedu podjíždět vpřed a sed se stává kyfotickým. Příliš krátká PLO snižuje schopnost uživatele aktivně měnit pozici sedu, může působit problémy s kožní integritou.
  7. Délka sedacího polštáře a její vliv na stabilitu sedu a ochranu kožní integrity - Délka sedacího polštáře dramatickým způsobem definuje kvalitu a stabilitu sedu. Délka sedacího polštáře ovlivňuje rozložení hmotnosti na jeho plochu a tím i ochranu kožní integrity. Příliš dlouhý sedací polštář tlačí na podkolenní jamky a způsobuje podklouzávání uživatele vpřed. Příliš krátký sedací polštář neposkytuje kvalitní podporu sedu a nedostatečně rozkládá hmotnost uživatele, čímž ohrožuje jeho kožní integritu.
  8. Hloubka prostoru pro pánev (PLO) a její vliv na stabilitu sedu a ochranu kožní integrity - PLO – prostor pro pánev u sedacího polštáře musí poskytovat optimální hloubku pro zanoření sedacích kostí do antidekubitní vrstvy. Správná výška sedacího polštáře musí reflektovat výškový rozdíl mezi hroty sedacích kostí a stehenních kostí. Příliš hluboký prostor pro pánev negativním způsobem zvyšuje tlak na femury a hrboly sedacích kostí. Příliš mělký prostor pro pánev nedostatečně chrání sedací kosti před nežádoucím tlakem, nedostatečně podporuje femury a může způsobit podklouzávání uživatele v sedu. V obou případech není hmotnost uživatele distribuována na celou plochu sedacího polštáře a může docházet k porušení kožní integrity.
  9. Výška zádové opěrky a její vliv na stabilitu sedu a aktivitu klienta - Výška zádové opěrky ve vztahu k míře postižení definuje výslednou stabilitu sedu uživatele, zásadním způsobem ovlivňuje rozložení tlaku a ochranu kožní integrity a určuje optimální rovnováhu mezi stabilitou sedu a volností pohybu horní částí trupu a horních končetin. Příliš nízká opěrka nemusí poskytovat požadovanou podporu. Příliš vysoká opěrka omezuje pohyb horní části trupu a horních končetin.
  10. Konturace zádové opěrky v lumbální oblasti a její vliv na vlastnosti sedu - Zádová opěrka by svým tvarem měla podporovat správné fyziologické, esovité zakřivení páteře. Zádová opěrka bez konturace neposkytuje dostatečnou podporu trupu, kyčel podklouzává vpřed a sed se stává kyfotickým. Příliš vysoká konturace v lumbální oblasti tlačí trup klienta vpřed, sed se stává nestabilním a díky nedostatečnému rozložení hmotnosti se zvyšuje riziko poškození kožní integrity.

 
Text vznikl ve spolupráci se společností Medicco, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí vozíků a celé řady dalších zdravotních prostředků. Více užitečných informací můžete nalézt na jejich webu medicco.cz.
 

 

Deset tipů, jak si správně vybrat vozík Deset tipů, jak si správně vybrat vozík Deset tipů, jak si správně vybrat vozík Deset tipů, jak si správně vybrat vozík Deset tipů, jak si správně vybrat vozík Deset tipů, jak si správně vybrat vozík