povinná publicita

Významné projekty podpořené Evropskou unií

2016-2017


SPOLEČNOST ELBEE MOBILITY V LETECH 2016-2017 REALIZOVALA PROJEKT „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ ELBEE MOBILITY S.R.O.“, KTERÝ MĚL ZA CÍL ZAJISTIT DOSTATEČNOU, EFEKTIVNÍ A KVALITNÍ PRODUKCI VÝROBKŮ SKRZE ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACI TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ FIRMY. V RÁMCI PROJEKTU BYLO POŘÍZENO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM, SOUBOR SVAŘOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ, SOUBOR MĚŘIDEL A SLOUPOVÝ OTOČNÝ JEŘÁB V CELKOVÉ HODNOTĚ 6 MILIONŮ KORUN.  

PROJEKT BYL REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, VÝZVY III PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE, A BYLA NA NĚJ POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

2017-2020


SPOLEČNOST ELBEE MOBILITY V LETECH 2017-2020 REALIZUJE PROJEKT „VÝVOJ DRIVE-BY-WIRE SYSTÉMU OVLÁDANÉHO JOYSTICKEM A JEHO INTEGRACE DO VOZIDLA PRO VOZÍČKÁŘE“, KTERÝ MÁ ZA CÍL ZAJISTIT ŠIROCE DOSTUPNOU SVOBODU POHYBU I OSOBÁM S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ A TÍM UMOŽNIT JEJICH ZAPOJENÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA. VÝSTUPEM PROJEKTU BUDE PROTOTYP. V RÁMCI PROJEKTU BUDE DLE ODHADU PROINVESTOVÁNO 35,9 MILIONŮ KORUN.  

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, VÝZVY III PROGRAMU PODPORY APLIKACE, A JE NA NĚJ POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.