Zpět
17.08.2017 / Daňové úlevy / Mám nárok na vrácení DPH?

Mám nárok na vrácení DPH?

Odečtěte si DPH z ceny vozu. Jako osoba se zdravotním postižením máte nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla. Tento nárok můžete uplatnit, a to až do výše 100 000 Kč.


VRÁCENÍ DPH


Pokud jste osobou s hendikepem a byl Vám přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, finanční úřad dle místa Vašeho trvalého bydliště Vám po koupi zpětně vrátí DPH, když o to požádáte. Prodejce musí být plátcem DPH a musí Vám o této skutečnosti vystavit písemné potvrzení. Jak u vozidla zcela nového, tak i u ojetiny činí výše vrácené DPH ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč na 1 auto po dobu 10 let. U ojetiny lze žádat vrácení DPH ve výši 50%.
 

Vrácení DPH finančním úřadem se vztahuje jen na vozidlo, na které byl přiznán příspěvek z úřadu práce.
 

Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením dle zákona uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
 

Osobám s hendikepem, které zakoupily automobil bez přispění ÚP, se DPH nevrací, i když vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P.

 

Vozidlo musí být koupeno v ČR
 

http://www.pohyblivost.cz/prispevek-na-zvlastni-kompenzacni-pomucku-motorove-vozidlo.php

 

§ 85 zákona č. 235/2004 Sb. - Vracení daně osobám se zdravotním postižením https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235