Zpět
17.08.2017 / Inovation & Technology / Evropský týden mobility 2017

Evropský týden mobility 2017

Evropský týden mobility 2017
Účastníme se Evropského týdne mobility 2017 v sekci Mobility Action. Můžete se s námi potkat 16-22.9.2017.

CO JE EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A MOBILITY ACTION?
 

Evropská kampaň na podporu udržitelné městské mobility EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY nabízí ideální příležitost vysvětlovat problémy, kterým města čelí, a dosáhnout tak změny v chování a pokroku směrem ke strategii udržitelnější dopravy.
 

Mobility Week přináší i sekci Mobility Action, kdy se může kdokoli přihlásit s nápadem či tématem, jak zlepšit dosavadní dopravní situaci.

Mobility Week je pro nás příležitost, jak přiblížit širší veřejnosti vnímání dopravy z pohledu lidí s postižením na evropské úrovni a jak představit Elbee jako opravdového partnera v životě jednotlivce.
 

„Dostupná doprava přestavuje právo a zajišťuje sociální začleňování.“ Pro některé z nás však není vždy možné se dopravit a cestovat, kam chceme nebo kdy je to potřeba.
 

Naše Mobility Action se bude konat ve Francii v Paříži, kde chceme představit nový způsob dopravy pro vozíčkáře a přiblížit tak jiný a příjemnější životní styl pro osoby s postižením, kdy ony sami se mohou bez pomoci druhých přepravit kamkoli a kdykoli jen za pomoci Elbee vozidla, které je koncipováno přímo pro řidiče vozíčkáře. Bez překážek lze do vozidla najet přímo svým vozíkem a během krátké chvilky se tak stát svobodným řidičem. Tato akce bude startovat v září. Chceme ukázat, že i lidé s postižením se účastní a mohou účastnit silničního provozu a měl by této problematice být věnován větší prostor a pozornost, ať už z hlediska osvěty většinové populace či osvěty přímo vozíčkářů, kteří nemusí zákonitě vědět o všech možnostech, kterých mohou v oblasti osobní dopravy využít. Nové možnosti samostatné dopravy se mohou výrazně promítnout do kvality jejich života, zvláště pak pracovního života a kvalitnějšího pracovního začlenění, kdy je velmi důležité flexibilně reagovat a mít možnost být včas na schůzce či pracovišti. Tento fakt zajisté pomůže ekonomické stránce vozíčkáře, sociálnímu začlenění i zaměstnanosti jako takové.
 

Chceme je naučit zodpovědnému využívání automobilu, informovat o možnostech sdílení vozidla a spolujízdy (sedadlo pro spolujezdce) a dopadu chování řidiče na životní prostředí.
 

O veškerém dění během naší Mobility Action budeme informovat na blogu na našem webu a sociálních sítích.
 

UNIKÁTNÍ VOZIDLO ELBEE
 

Elbee je vozidlo s řadou inovativně řešených technických prvků, které můžete řídit ručně přímo z vašeho vozíku. Vyhnete se tak složitému přesedání, skládání vozíku do kufru a dalším komplikacím spojeným s využíváním vozidla přestavěného na ruční řízení. Ještě zajímavější je to pro majitele elektrického vozíku, kteří doposud neměli žádnou možnost řízení. Do vozidla vjedete po nájezdu přímo předními dveřmi, které se ovládají dálkově. Díky Elbee tak mohou samostatně cestovat i ti, kteří dosud vůbec řídit nemohli nebo k tomu potřebovali asistenci další osoby.
 

Svou kategorií patří Elbee mezi těžké čtyřkolky, a tak jej lze řídit s řidičským oprávněním již od 17 let. Je možné s ním jezdit i po dálnicích. Vozidlo lze upravit dle Vašich přání a požadavků, aby Vám sedělo a jeho ovládání pro Vás bylo snadné a příjemné. Řízení a vzhled lze upravit individuálně na základě Vašich kritérií.
 

Elbee prošlo už více než 10letým vývojem a vychází ze silného zázemí strojírenské firmy ZLKL. Neustále se inovuje a zdokonaluje, a tak se rozšiřují i možnosti jeho úprav. Lze jej přizpůsobit různé míře postižení. V současné době pracujeme na novém revolučním způsobu ovládání joystickem a na ekologickém pohonu elektromotorem.
 

Elbee Mobility má celosvětové ambice. Již nyní je díky evropské homologaci dostupné v České republice, Itálii, Švýcarsku, Spojeném království, Francii, a dokonce se vyváží i do Austrálie a Nového Zélandu.
 

Skrze nové technologie a inovace v mobilitě chceme zvyšovat kvalitu života všem, kterým chybí samostatnost, svoboda a sebedůvěra. Evropský týden mobility vnímáme jako příležitost ukázat možnosti v dopravě vozíčkářů a šířit poselství solidarity a rovných příležitostí.
 

Vidíme takovou budoucnost, kde bude doprava dostupná všem. Jednou bude možné si půjčovat i vozidla s ručním ovládáním v autopůjčovnách, např. na letištích, a tak bude zpřístupněna pohodlná a nezávislá doprava i lidem se zvláštními potřebami. Usilujeme o svobodu pohybu pro všechny.

Více o akci na mzp.cz.

Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017 Evropský týden mobility 2017